Miten CRM-järjestelmä auttaa virtuaalitodellisuutta tarjoavia yrityksiä?

Virtuaalitodellisuus eli VR (eng. virtual reality) tarkoittaa tietokonesimulaatiolla luotua keinotekoista todellisuutta, jonka pystymme näkemään ja kokemaan omin silmin virtuaalitodellisuuteen erikoistuneiden VR-lasien kautta. Virtuaalitodellisuus on vierinyt myrskyn tavoin yhteiskuntaamme ja tarjoaa tänä päivänä kuluttajille täysin uudenlaisen ja aikaisempaa monimuotoisemman kokemuksen erilaisten pelien pelaamiseen, elokuvien ja sarjojen katseluun sekä pääsyn fantasiamaailmaan tai toisiin ulottuvuuksin tavalla, joka ei ole aikaisemmin ollut meille mahdollista.

Virtuaalitodellisuus leviää kaikkialle

Virtuaalitodellisuus tekee kaikesta mahdollista. Tämä suosio on luonut markkinoille uuden raon, jossa virtuaalitodellisuutta tarjoavat palvelut ja laitteet jylläävät. Myös samaan tekniikkaan ja tietokonesimulaatioon perustuvat 360-videot ovat alkaneet hiljalleen vallata maailmaa ja erityisesti koronan aikana esimerkiksi museot ovat pyrkineet kasvattamaan myyntiään tarjoamalla kävijöille täysin virtuaalisen kierroksen museon saloihin.

Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään valtavasti myös uutismedioissa. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset uutismediat The Guardian ja The New York Times ovat alkaneet tuottaa virtuaalitodellisuuteen perustuvia 360-videoita. Junaan on hypännyt kotimaassa myös Yle, joka on aikaisemmin tarjonnut kuluttajille mahdollisuuden kurkistaa esimerkiksi Tshernobylin ja Gazan eristettyihin maailmoihin turvallisesti omalta kotisohvaltaan käsin.

Kun virtuaalitodellisuutta tarjoavia palveluita ja yrityksiä katsellaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta, ovat tulevaisuuden tuomat mahdollisuudet suuria. Virtuaalitodellisuuden suosio on saanut aikaan sen, että monet palvelut ja yritykset ovat alkaneet tuottamaan VR-sisältöä asiakkailleen. Tällöin kuvaan ovat astuneet myös CRM-järjestelmät, joiden ansiosta asiakastyytyväisyyden ja tuotekehityksen kaarta on mahdollista seurata yrityksissä entistä tarkemmin.

Mitä CRM tarkoittaa?

CRM (eng. Customer Relationship Management) eli asiakkuudenhallinta on järjestelmä, joka keskittyy asiakassuhteiden hallinnointiin, ylläpitoon ja kehittämiseen. Kyseinen järjestelmä on kuin niin kutsuttu IT-tuki, joka tarjoaa monipuolisia työkaluja asiakastietojen hallinnointiin, asiakastyytyväisyyteen liittyvien tutkimusten ja tilastojen analysointiin sekä tehokkaiden myynti- ja markkinointistrategioiden luomiseen.

Tällä tapaa CRM järjestelmä auttaa luomaan tyytyväisiä asiakkaita, jotka ostavat kyseisen yrityksen palveluita myös tulevaisuudessa ja mikä tärkeintä – kertovat tyytyväisestä kokemuksesta myös eteenpäin. CRM-järjestelmä vastaa toisin sanoen siis siitä, että asiakassuhteiden kanssa pystytään työskentelemään entistä selkeämmin, organisoituneemmin ja tehokkaammin.

Millä tavalla CRM hyödyttää virtuaalitodellisuutta tarjoavia palveluita ja yrityksiä?

Markkinoilta löytyy jo tänä päivänä suuri joukko korkealaatuisia virtuaalitodellisuutta tarjoavia palveluita, tuotteita ja yrityksiä. Suuren kysynnän vuoksi myös kilpailu asiakkaista ja paikasta markkinoiden ykköstoimijoina on valtavan suurta.

Tässä mielessä tullaan mielenkiintoisen asetelmaa siitä, että kun markkinoilla toimii useita samankaltaisia yrityksiä, jotka tarjoavat samankaltaisia virtuaalitodellisuuteen perustuvia palveluita, asiakkaalla on yleensä tapana valita yritys, joka on heidän mielestään kaikkein paras. Useimmiten heidän mielestään “paras” näistä yrityksistä on yleensä se, josta puhutaan kuluttajien kesken kaikkein positiivisimmin.

Harvalla kuluttajalla on aikaa ja viitseliäisyyttä alkaa vertailemaan samankaltaisia yrityksiä keskenään. Tällöin valinta perustuu usein asiakaskokemukseen, eli millaista palvelua kuluttaja on itse aikaisemmin kyseiseltä yritykseltä saanut tai millaisia kokemuksia hän on kuullut tai lukenut kyseiseltä yritykseltä. Kaikki tämä tapahtuu normaalisti nimenomaan verkossa.

On hyvä pitää mielessä, että kuluttajilla on tapana levittää suuremmalla todennäköisyydellä huonoja asiakaskokemuksia eteenpäin, kun taas hyvistä kokemuksista ei usein kerrota monelle. Jo tämä kertoo pitkälti siitä, että asiakaskokemukseen on hyvä panostaa heti alussa.

Kunnolliseen CRM-järjestelmään kannattaa siis investoida monessa eri mielessä. Vaikka kyseessä on virtuaalitodellisuutta tarjoaville yrityksille myös rahallinen investointi, se usein kannattaa, sillä viimeaikaisten tutkimusten mukaan hinta, joka CRM-järjestelmän käytöstä maksetaan, palautuu keskimääräisesti yritykselle takaisin noin kahdeksankertaisena.

CRM-järjestelmät tarjoavat järkeviä ratkaisuja sekä isommille että pienemmille yrityksille. Tämän ansiosta kaikilla virtuaalitodellisuutta tarjoavilla yrityksillä on mahdollisuuksia hyödyntää CRM-järjestelmää juuri omien tarpeidensa mukaisesti.