Tekoälyn tuomat mullistukset

Mitä tekoäly käytännössä tarkoittaa? Tekoäly on keinoälyä, joka tietokoneen tai tietokoneohjelman välityksellä pystyy suorittamaan älykkäitä toimintoja. Tekoälyä käsitteenä ei voi täysin määritellä, koska älykkyyttä käsitteenä on myöskin vaikea täysin määritellä. Älykkyyteen kuuluu paljon erilaisia käsitteitä, kuten viime vuosina julkisuudessa paljon puhuttu tunneäly, jota tutkitaan nykyään paljon. Tekoälyn sanotaan olevan ihmismäistä ajattelua, jota omaavat muun muassa luonnollisen kielen tuottamiseen ja tunnistamiseen erikoistuneet järjestelmät, viihdesovellukset, asiantuntijajärjestelmät ja robottitekniikka. Yllätyksenä monille tulee se, että älypuhelimia ei lasketa mukaan tekoälyn piiriin kuuluviin laitteisiin. Puhutaan myös vahvasta ja heikosta tekoälystä. Mitä ne sitten käsitteinä tarkoittavat? Pohditaanpa seuraavaksi hieman lisää.

Mitä tarkoittavat vahva ja heikko tekoäly?

Vahva tekoäly tarkoittaa, että koneella on lähes inhimillisen älykkyyden omaava tietoisuustaso tai kone jopa ylittää sen. Määritelmän mukaan kone voi siis tehdä ihmisille kuuluvia asioita, koska koneella on käytössään laajat taustatiedot. Heikon tekoälyn omaava laite toimii niin sanottuna ongelmanratkaisijana, mutta ei omaa ihmisillä olevia kognitiivisia kykyjä. Miten tekoäly toimii työelämässä ja mitkä ovat ne kolme asiaa, jotka mullistavat työnteon tulevaisuuden? Elokuvien robotit, nuo ihmisiä muistuttavat koneet ovat saapuneet vauhdilla työelämään. Muutamassa Suomen kaupungissa on kuskittomia robottibusseja, ja monilla toimialoilla prosessien automatisointi on tehty robottien avulla. Mobiilityö on myöskin saapunut monille toimialoille, ja asiakaspalvelu hoituu muualta kuin totutuista konttoreista. Työ hoituu etätyönä kotoa käsin ja kiireelliset työt voi hoitaa tarvittaessa vaikka lomailun ohessa. Pilvipalvelut ja etätyö toimivat useamman henkilön työpaikkana. Tekoäly tietää myös aktiivisuutesi ja päivittäiset askeleesi.

Syrjäyttääkö tekoäly ihmisen?

Tekoälyn vaaroista on puhuttu pitkään. Ilmoille on heitetty ajatuksia, että tietokoneille saattaisi tulevaisuudessa muodostua itsenäinen tietoisuus ja ne pyrkisivät ottamaan ihmisiltä päätösvallan. Tekoälyllä saattaa olla tulevaisuudessa myös huomattavia vaikutuksia kansantalouteen. Useat tietokone- ja tulevaisuustutkijat arvelevat, että tekoäly ja automaation edistyminen työpaikoilla jättävät tulevan 30-vuoden aikana puolet maailman ihmisistä työttömiksi. Yksi suurimmista peloista on, että ihmisen luoma tekoäly selviytyy tulevaisuudessa monista töistä ihmistä paremmin. Tutkijoilla on tulevaisuudesta kaksi pelottavaa uhkakuvaa. Ensimmäinen uhkakuva kertoo, että kaikenlainen perustyö, kuten rakentaminen ja ruoantuotanto automatisoidaan ja ihmiset toimivat työkseen esimerkiksi terapeutteina ja runoilijoina, kukin kykyjensä mukaan. Toisessa uhkakuvassa ihmiskunta on jakautunut köyhiin työttömiin ja superrikkaisiin robotinomistajien aristokratiaan. Amerikkalainen jättipankki toimii edelläkävijänä tekoälyn käytössä, 360 000 tunnin työt hoituvat nyt sekunneissa. Converse kengät ovat suosittuja muodista riippumatta , entäpä tekoäly, joka pahimmillaan tuo maailmaan miljardeja työttömiä?