Uhkaako tekoäly ihmiskuntaa?

Tekoälystä puhutaan nyt paljon. Tekoäly, joka tunnetaan myös nimellä keinoäly, muuttaa maailmaa nopealla vauhdilla, mutta sen odotetaan tuovan vielä paljon enemmän mullistuksia ihmiselämään lähitulevaisuudessa. Tekoäly pystyy tulkitsemaan esimerkiksi kuvia nopeammin kuin ihminen. Älypuhelimien Siri-toiminnolta voi kysyä vaikka huomisen päivän säätä tietyllä paikkakunnalla. Siri osaa ja ymmärtää jatkuvasti paremmin suomea. Ihmisten on vaikea edes kuvitella muutoksia, joita kehittyvä teknologia tekoälyineen tulee tuomaan mukanaan tulevaisuudessa. Toki tekoälyyn liittyy mahdollisuuksien lisäksi myös uhkia. Entä jos emme pysty lopulta hallitsemaan itse luomiamme robotteja ja tekoälyä käyttävää teknologiaa? Voisivatko scifi-elokuvien kauhuskenaariot käydä toteen ja robotit ottaa vallan?

Tekoälyn tuomat hyödyt voivat olla mittaamattoman arvokkaat ihmiskunnalle

Lääketieteessä tekoälyllä on meille varmasti tulevaisuudessa paljon annettavaa. Jo nyt Lääkärin diagnoosissa avustava tekoäly on ihmistä nopeampi ja tarkempi, joten siitä on suurta hyötyä ihmiskunnalle. Tekoälyä tällä hetkellä hyödyntävät laitteistot ovat kuitenkin vielä niin arvokkaita, ettei sellaisia voida hankkia kuin muutamiin sairaaloihin maailmassa. Teknologian kehittyessä on odotettavissa, että myös huippuälykkäiden laitteiden valmistus helpottuu ja sitä kautta myös kustannukset laskevat. Keinoälystä puhuttaessa on tärkeää muistaa, ettei sitä ole luotu korvaamaan ihmistä. Sen tarkoitus on ainoastaan helpottaa ihmisen työtä ja arkea sekä mahdollistaa meille tehokkaampi, tarkempi ja kattavampi ymmärrys erilaisista asioista, kuten lääketieteestä. Nykylääkärin tulisi esimerkiksi päivittää ammattitaitoaan opiskelemalla jatkuvasti lisää lääketieteen kehittyessä eteenpäin ja tiedon lisääntyessä. Tässä tekoälystä voi olla suurta hyötyä, kun kaikkea ei tarvitse tietää itse: osan tiedosta voi jättää tekoälyn hoidettavaksi.

Tekoäly on mukana myös arjen toiminnoissa

Tekoäly soluttautuu arkeemme jopa siellä, missä emme aina huomaa sitä. Niin ruohonleikkurit kuin pölyimuritkin osaavat toimia itsenäisesti ja omatoimisesti ilman, että ohjailemme niitä juurikaan. jopa sängyt ovat muuttuneet älykkäiksi ja pystyvät säätelemään lämpötilaa oman ruumiinlämpötilamme mukaan. On myös mahdollista ajastaa kotien valot ja musiikit vaikka työmatkan aikana. Tesla-sähköauton äänitorvea voi painaa vaikka ulkomailta auton ollessa kotimaassa – jos niin haluaa. Tekoäly mahdollistaa niin arkisia kuin erikoisempia toimia. Ihmisten on vain pidettävä huoli, että he ehtivät sopeutua keinoälyn mukanaan tuomiin muutoksiin tarpeeksi ajoissa. Emme voi päästää tilannetta pois hallinnastamme, vaan ihmisen on aina voitava hallinnoida konetta ja toimia sen johtajana. Jos kone ottaa vallan ihmiseltä, kehitys voisi kulkea vaaralliseen suuntaan. Teknologia ihmisen renkinä lienee puolestaan toivottava ja hyvä kehityskulku!